Privacy Statement

 

KAATJE JANS hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

KAATJE JANS is onderdeel van VBVers, gevestigd aan de Gouden Rijder 2 4879 AW te Etten Leur, ingeschreven onder handelsregisternummer ……….. KAATJE JANS B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de eventuele inloggegevens van uw KAATJE JANS account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

 

 

Van wie verzamelt KAATJE JANS persoonsgegevens?

KAATJE JANS verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, website bezoekers, of derden die contact opnemen met KAATJE JANS. Bijvoorbeeld indien u:
• een bestelling plaatst; 


• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 


• aan een prijsvraag of promotie deelneemt; 


• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel) onderzoeken; 


• inlogt op uw KAATJE JANS account of via social media; 


• bij of voor ons werkzaam bent; 


• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 


• een zakelijke relatie heeft met KAATJE JANS; 


• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

 

 

Contact met KAATJE JANS kan plaatsvinden via:

• telefoon; 


• schriftelijke correspondentie; 


• het contactformulier op KAATJE JANS.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de KAATJE JANS.


• per e-mail; 


• het registratieformulier om de KAATJE JANS klantennummer aan te vragen; 


• het registratieformulier om onze e-mail nieuwsbrieven aan te vragen; 


• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail nieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij KAATJE JANS terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt KAATJE JANS?

KAATJE JANS verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 


• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij KAATJE JANS bestelt); 


• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.KAATJE JANS.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mail nieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mail nieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

 

 

Op basis van welke grondslag verwerkt KAATJE JANS persoonsgegevens?

KAATJE JANS verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
KAATJE JANS verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van KAATJE JANS. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat KAATJE JANS haar klanten en website bezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan KAATJE JANS persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

 

 

Voor welke doeleinden verwerkt KAATJE JANS persoonsgegevens?

KAATJE JANS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen KAATJE JANS en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 


• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 


• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 


• Het uitvoeren van interne (kwaliteits-)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 


• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 


• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert KAATJE JANS beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

 

 

Bewaartermijnen

KAATJE JANS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

 

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer KAATJE JANS hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals KAATJE JANS hen voorschrijft. KAATJE JANS verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

 

KAATJE JANS en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. KAATJE JANS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

 

Cookieverklaring

KAATJE JANS gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Beveiliging

KAATJE JANS hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. KAATJE JANS neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. KAATJE JANS neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

 

 

Camerabeveiliging

KAATJE JANS heeft haar bedrijfspand voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. KAATJE JANS bewaart camerabeelden maximaal ?? dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

 

 

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van KAATJE JANS via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
KAATJE JANS 
t.a.v. Directie 
Gouden Rijder 2,4879AW Etten-Leur
Of u kunt een e-mail richten aan: info@KAATJE JANS.nl
KAATJE JANS streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop KAATJE JANS met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via het e-mailadres: info@KAATJE JANS.nl

 

 

Wijzigingen privacy statement

KAATJE JANS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.KAATJE JANS.nl

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018 (versie 1.0.0).